گیلان ، زیباکنار

امروز سفیر چین به منطقه آزاد انزلی آمد.

چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین در جمهوری اسلامی ایران در سفر امروز خود به منطقه آزاد انزلی در نشست توسعه مبادلات تجاری دو کشور با حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین سازمان شرکت می‌کند و از ظرفیت ها و زیرساختهای مجتمع بندری کاسپین و یک واحد صنعتی با سرمایه گذاری چینی در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی بازدید خواهد کرد.

چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین در جمهوری اسلامی ایران در سفر امروز خود به منطقه آزاد انزلی در نشست توسعه مبادلات تجاری دو کشور با حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین سازمان شرکت می‌کند و از ظرفیت ها و زیرساختهای مجتمع بندری کاسپین و یک واحد صنعتی با سرمایه گذاری چینی در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی بازدید خواهد کرد.

نظرات

نام و نام خانوداگی
متن پیام