گیلان ، زیباکنار

تیم ما

موسسین و هیئت مدیره
طوبی احمدی لشکامی موسس هلدینگ آٰرش و عضو هیئت مدیره ۰۹۱۱-۴۵۳۴۰۰۱
امین تقی پور دهکاء رئیس هیئت مدیره ۰۹۱۱-۴۵۳۴۰۰۱
آرش تقی پور دهکاء عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۰۹۱۱-۴۵۳۴۰۰۱
معاونین و مدیران ارشد
نیما آزادی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 0912-8914587
وحید اصغرنژاد معاونت توسعه تجاری هلدینگ آرش 0911-1851000
مهدی جوزایی معاونت تحقیق ٫ توسعه و نوآوری 0911-2009900
نسیم سیاح معاونت برنامه و استراتژی 0911-2009300
محمد قاسمی معاونت آموزش 0912-9368684
سید معین موسوی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 0911-1822000
محمد شجاعی معاونت مالی و اداری 0915-7011676
سهیل رحیمی معاونت فنی و مهندسی 0911-1830373
قربانعلی خدابنده مدیر حراست و انتظامات فیزیکی 0911-1306509
غلامحسن بازرگان زاده معاونت حقوقی و امور قراردادها 0912-3102881
مدیران اجرایی
مایار جعفرزاده مشاور عالی مدیر عامل در امور ساخت ۰۹۱۱۲۳۵۵۲۲۰
امیر مومن مدیریت مالی ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۲
بابک درونی مدیریت اداری و امور پیمان ۰۹۱۱۲۸۴۶۶۶۶
محمد وجدانی مدیر امور اجرایی و عملیات ۰۹۱۱۲۳۲۸۹۰۴
سمانه دارابی مدیریت دپارتمان معماری داخلی و طراحی منظر ۰۹۹۰۳۱۳۹۸۳۴
سید محمد آقامیری مدیریت رسانه و سمعی بصری ۰۹۱۲۶۷۰۰۶۳۱
طاهر قاسمی مدیریت فناوری اطلاعات ۰۹۳۳۶۹۴۲۳۱۵
پوریا بحری مدیریت دفتر چاپ و گرافیک ۰۹۱۱۹۳۶۴۵۵۶
محمود سلمان پور مدیر پروژه آرش مال ۰۹۱۱۲۳۹۲۴۸۰
فروش املاک و مستغلات
فرید شفیعی مدیریت فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۲۰۰۹۴۰۰
پیمان زینالی کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۱۸۱۲۰۲۰
مرجان قریشی کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۲۰۰۴۵۹۰
مهران دهقان کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۱۸۲۰۰۰۰
ویدا نقدی پور کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۱۸۶۵۶۴۰
نسترن کوچکی کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۱۸۶۲۲۸۴
سبحان احدی کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۱۸۱۳۰۳۰
عادل مهری کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۲۳۳۶۱۳۲۴
مهدی قلی زاده کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۲۰۰۴۶۰۵
پیمان رخساری کارشناس فروش املاک و مستغلات ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۹
معاونت مالی و اداری
محمد شجاعی معاونت مالی و اداری ۰۹۱۵۷۰۱۱۶۷۶
امیر مومن مدیریت مالی ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۲
بابک درونی مدیریت اداری و امور پیمان ۰۹۱۱۲۸۴۶۶۶۶
محمد وجدانی مدیر امور اجرایی و عملیات ۰۹۱۱۲۳۲۸۹۰۴
حسین کریمی زاد مسئول حقوق و دستمزد ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۳
عادل پوربخشی مدیریت امورخزانه داری ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۷
سید محمد موسوی مسئول حسابداری آرش مارکت ۰۹۱۱۵۰۱۱۱۰۳
سایان صیادی کارشناس حسابداری آرش مارکت ۰۹۹۲۲۷۳۴۰۳۹
نازنین جعفرپور کارشناس حسابداری آرش مارکت ۰۹۳۷۱۳۲۰۹۱۷
قاسم رضاپور کارشناس حسابداری آرش مارکت ۰۹۳۷۱۳۲۰۹۱۷
وحید نجفی مدیریت منابع انسانی ۰۹۳۶۶۴۲۱۳۴۲
فریبرز احمدی کارپرداز امور مالی اداری ۰۹۱۱۱۱۵۳۶۶۲
میثاق عجمی کارپرداز امور مالی اداری
معاونت توسعه و تجاری
وحید اصغرنژاد مدیریت مرکز خرید آرش ۰۹۱۱۱۸۵۱۰۰۰
طاهر قاسمی مدیریت فناوری اطلاعات ۰۹۳۳۶۹۴۲۳۱۵
پیمان زینالی کارشناس فن آوری اطلاعات ۰۹۱۱۱۸۱۲۰۲۰
مهرشاد وجدانی کارشناس فن آوری اطلاعات ۰۹۰۱۷۱۷۵۰۴۸
پونه خلخالی نژاد کارشناس فن آوری اطلاعات ۰۹۰۲۲۸۴۶۱۰۰
مازیار رجبی کارشناس فن آوری اطلاعات ۰۹۰۱۷۱۷۰۰۰۰
هنگامه حیدری کارشناس فن آوری اطلاعات ۰۹۰۲۲۸۴۰۰۰۰
علیرضا رحیمی کارشناس شبکه های اجتماعی ۰۹۱۹۴۵۱۷۷۶۸
معاونت حقوقی و امور قراردادها
غلامحسن بازرگان زاده معاونت حقوقی و امور قراردادها ۰۹۱۲۳۱۰۲۸۸۱
ویدا نقدی پور مدیریت امورقراردادها ۰۹۱۱۱۸۶۵۶۴۰
نسترن کوچکی کارشناس امورقراردادها ۰۹۱۱۱۸۶۲۲۸۴
معاونت فنی و مهندسی
سهیل رحیمی معاونت فنی و مهندسی ۰۹۱۱۱۸۳۰۳۷۳
بابک درونی مدیریت اداری و امور پیمان ۰۹۱۱۲۸۴۶۶۶۶
وحید نجفی مدیریت منابع انسانی ۰۹۳۶۶۴۲۱۳۴۲
سعید حقی
سمانه دارابی مدیریت دپارتمان معماری داخلی و طراحی منظر ۰۹۹۰۳۱۳۹۸۳۴
مصطفی افتخاری
مساح
محمود سلمان پور مدیر پروژه آرش مال ۰۹۱۱۲۳۹۲۴۸۰
میلاد یگانه مسئول فنی و مهندسی آرش مارکت ۰۹۱۱۶۹۲۲۲۳۵
طرح طاها
مهدی جوزایی مدیر طرح طاها ۰۹۱۱۲۰۰۹۹۰۰
رضا قاسم پور مسئول اداری مالی طرح طاها ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۸
زهرا ابراهیمی مسئول خدمات طرح طاها ۰۹۳۶۵۴۱۳۳۳۶
بهزاد تقی پور پشتیبان طرح طاها ۰۹۱۹۲۱۱۴۹۷۰
پیمان رخساری کارشناس واحد تحویل ویلاها ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۹
رسانه و سمعی بصری
سید محمد آقامیری مدیریت رسانه و سمعی - بصری
اصغر اوجاقلو کارشناس رسانه و تصویربردار
کاوه خان خانی زاده دستیار فیلمبردار و تصویربردار
باهلی دستیار فیلمبردار و تصویربردار
اصغرزاده دستیار فیلمبردار و تصویربردار
سایر عوامل اجرایی
عادل پرتوی مدیریت انبار آرش مارکت و مسئول امور پرسنلی ۰۹۱۲۹۹۷۴۴۷۸
ناهید اسماعیلی مدیر واحد خدمات ۰۹۱۱۴۵۳۴۰۰۶
مسعود مهرگان مشاور مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات (زیرساخت) ۰۹۱۱۲۳۰۲۲۹۰
احمد قدیمی کارشناس امور مشارکت ۰۹۱۱۱۸۶۴۳۷۰
المیرا مولایی کارشناس دفتر گرافیک ۰۹۱۲۰۹۷۱۳۶۸
امیرمحمد محمدزاده کارشناس روابط عمومی و اموربین الملل ۰۹۱۲۷۰۷۱۵۹۲
میلاد کاتوزپور مدیر فروش آرش مارکت ۰۹۱۱۳۳۱۱۹۳۲
مجتبی یحیی پور کارشناس معاونت مالی اداری ۰۹۹۰۳۱۷۱۳۹۴