گیلان ، زیباکنار
در کارگروه لجستیک و بازرگانی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

کارگروه لجستیک و بازرگانی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی

در کارگروه لجستیک و بازرگانی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

منطقه آزاد انزلی شاهراه ترانزیتی منطقه و هاب لجستیک شمال کشور

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی جلسه کارگروه لجستیك و بازرگانی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان این منطقه با حضور معاون و مدیران امور بندری و حوزه خزر و معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران مرتبط سازمان منطقه آزاد انزلی و همچنین هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و كارآفرینان این منطقه و تعدادی از شركت های فعال در حوزه لجستیك و بازرگانی برگزار شد.

نظرات

نام و نام خانوداگی
متن پیام